Controle RDW

De RDW voert steekproefsgewijs controles uit op alle APK afmeldingen of de uitgevoerde keuring voldoet aan alle wettelijke eisen en verplichtingen. Onze garage verneemt pas na het afmelden van een voertuig of er wel/ geen steekproef wordt uitgevoerd door de RDW.

Is uw voertuig voor een steekproef geselecteerd, dan bent u verplicht hieraan mee te werken. De APK-controleur van de RDW is binnen 90 minuten aanwezig. Daarna voert hij de controle uit.


APK-keuringsschema

In het APK-keuringsschema kunt u zien wanneer uw voertuig voor het eerst APK gekeurd moet worden.

Afbeelding: APK-keuringsschema van de RDW

Neem nu contact met ons op

Contact